เทคนิคการคำนวณขนาดถุงคลุมพาเลท

What’s the Bag Size for Your Boxes

How to Calculate Box Liner/Cover Bags

Box Liner Bag Calculation
Box Liner Bag Calculation

การบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งนั้น บรรจุภัณฑ์หลักๆที่เราใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือกล่องกระดาษลูกฟูกเนื่องจากสะดวกในการใช้งานและต้นทุนไม่สูงมาก มีให้เลือกหลากหลายความหนาตามความเหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายจากการกระแทรกและรอยขีดข่วนต่างๆ แต่เนื่องจากกระดาษไม่สามารถป้องกันน้ำหรือความชื้นได้มากนัก จึงจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับถุงพลาสติกเพื่อรองด้านในของกล่องแล้วจึงบรรจุชิ้นงานลงในถุงอีกครั้งหนึ่ง หรือในบางกรณีก็ต้องใช้ถุงพลาสติกคลุมด้านนอกกล่องเพื่อป้องกันฝ่น ป้องกันฝนเป็นต้น

ดังนั้นวันนี้เราจึงจะขอแนะนำวิธีการคำนวณขนาดถุงรูปแบบต่างๆเพื่อใช้งานทั้งในลักษณะรองก้นกล่องและคลุมด้านนอกกล่องกันครับ
Continue reading “เทคนิคการคำนวณขนาดถุงคลุมพาเลท”