การวัดความหนาถุงพลาสติก

สาธิตวิธีการวัดความหนาถุงพลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกแบบเปิดปาก (Flat Bag) โดยหลายๆคร้งที่เราสือสารกันผิดพลาดในการบอกว่าหนาว่า มันคือความหนาต่อพลาสติกหนึ่งด้าน /แผ่น หรือ พลาสติกสองด้านหรือต่อคู่ รายละเอียดชมจากคลิปนี้ได้เลยครับ

การวัดความหนาแผ่นพลาสติก

การวัดความหนาถุงพลาสติก
การวัดความหนาถุงพลาสติก

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการวัดความหนาของพลาสติก ซึ่งหลายๆท่านอาจไม่ทราบว่ามันจะวัดด้วยเครื่องมืออะไร ในเมื่อมันทั้งอ่อนนิม แถมบางซะขนาดนั้น

Continue reading “การวัดความหนาแผ่นพลาสติก”

การวัดความหนาถุงพลาสติก

วันนี้มาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องวัดความหนาถุงพลาสติก (แบบเข็ม)

โดยทั่วไปมักจะเกิดการสื่อสารผิดพลาดระหว่างการวัดความหนาพัดสิทธิ์ต่อหนึ่งด้านหรือหนึ่งแผ่นและการวัดความหนาพลาสติกต่อพัดศึกสองด้านหรือเรียกว่าต่อคู่ซึ่งถ้าสื่อสารผิดพลาดอาจทำให้การสั่งผลิตถุงออกมาผิดสเปกได้วันนี้มาสาธิตวิธีการวัดให้ดูกันว่าต่อด้านคือการวัดแบบไหนและแบบใหนคือการวัดความหนาแบบต่อคู่