การวัดความหนาถุงพลาสติก

สาธิตวิธีการวัดความหนาถุงพลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกแบบเปิดปาก (Flat Bag) โดยหลายๆคร้งที่เราสือสารกันผิดพลาดในการบอกว่าหนาว่า มันคือความหนาต่อพลาสติกหนึ่งด้าน /แผ่น หรือ พลาสติกสองด้านหรือต่อคู่ รายละเอียดชมจากคลิปนี้ได้เลยครับ