การวัดความหนาถุงพลาสติก

วันนี้มาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องวัดความหนาถุงพลาสติก (แบบเข็ม)

โดยทั่วไปมักจะเกิดการสื่อสารผิดพลาดระหว่างการวัดความหนาพัดสิทธิ์ต่อหนึ่งด้านหรือหนึ่งแผ่นและการวัดความหนาพลาสติกต่อพัดศึกสองด้านหรือเรียกว่าต่อคู่ซึ่งถ้าสื่อสารผิดพลาดอาจทำให้การสั่งผลิตถุงออกมาผิดสเปกได้วันนี้มาสาธิตวิธีการวัดให้ดูกันว่าต่อด้านคือการวัดแบบไหนและแบบใหนคือการวัดความหนาแบบต่อคู่