ถุงมุ้งฟิล์มหด(Shrinkable Cover Bags)

ถุงมุ้งแบบฟิล์มหด(Shrinkable Cover Bags


ฟิล์มหด หรือ Shrink Film คือพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการหดตัวเมื่อถูกความร้อน โดยความร้อนอาจจะมาจากการเป่าลมร้อนด้วยปืนความร้อน ซึ่งมีทั้งชนิดที่ใช้แก๊สLPG (LPG Heat Gun)หรือใช้ไฟฟ้า(Electric Heat Gun) หรือถ้าสินค้ามีขนาดไม่ใหญ่มากก็อาจใช้เป็นลักษณะอุโมงค์ความร้อน( Heat Tunnel)

ปืนเป่าลมร้อน
ปืนเป่าลมร้อน

โดยจากภาพวีดีโอที่ภูมิใจนำเสนอเป็นการเป่าลมร้อนด้วยปืนความร้อนแบบใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะสะดวกและปลอดภัยกว่าแบบแก๊ส แต่จะมีราคาสูงกว่า
ซึ่งจากคุณสมบัตในการหดรัดตัวได้ดังกล่าว มีประโยชน์คือช่วยรัดกระชับตัวสินค้าให้มั่นคง ไม่ขยับเขยื่อนเคลื่อนที่ได้ง่ายเกินไป เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บหรือระหว่างการขนส่ง