ชุดPPE จากพลาสติกPE

ชุดPPE จากพลาสติกPE
ชุดPPE จากพลาสติกPE

อุปกรณ์ป้องกันบุคคล Personal Protective Equipment (PPE)

ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ผลิตจากเม็ดพลาสติก PE แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)

Continue reading “ชุดPPE จากพลาสติกPE”