จากม้วนสู่มุ้ง

จากม้วนสู่มุ้ง
จากม้วนสู่มุ้ง

จากม้วนพลาสติก กว่าจะมาเป็นถุงมุ้งหรือถุงคลุมพาเลท