ถุงคลุมพาเลท แบบหดตัว ชริ้งค์ได้ ?

Shrink Film ถุงคลุมพาเลท แบบชิ้งได้ หดได้
Shrink Film ถุงคลุมพาเลท แบบชิ้งได้ หดได้

        ฟิล์มหด (Shrink Film)  ลักษณะเป็นฟิล์มใส เหนียวนุ่ม ทนทานและฟิล์มจะหดรัดทันทีที่โดนความร้อน ป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันสินค้าตกหล่น แยกชิ้นจากการเคลื่อนย้ายและป้องกันไม่ให้สินค้าถูกเปิดก่อนการใช้งาน เหมาะสำหรับงานห่อสินค้าที่ต้องการมองเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในเน้นรูปทรงของสินค้าและความสวยงาม เช่น ฟิล์มหดพันพาเลท ฟิล์มหดพันสุขภัณฑ์

Leave a Reply