ผ้าใบรัดพาเลท(Pallet Wraperz)

ผ้าใบรัดพาเลท(แทนฟิล์มยืด)
ผ้าใบรัดพาเลท(แทนฟิล์มยืด)

นวัตรกรรมทดแทนฟิล์มยืดพันพาเลท

แถบผ้าใบรัดสินค้าบนพาเลท นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อทดแทนฟิล์มยืดพันพาเลท(Stretch Film) ช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุสินเปลือง เช่น ฟิล์มยืดพันพาเลท เทปใสปิด(OPP Tape) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในงานแพคกิ้ง ช่วยลดโลกร้อน!

Leave a Reply