Easy Wrap ตาข่ายพันพาเลทแบบใช้ซ้ำเป็น 1000 ครั้ง

Infographic ข้อมูลของ Easy Wrap ต่าข่ายพันพาเลทดีกว่า
Infographic ข้อมูลของ Easy Wrap ต่าข่ายพันพาเลทดีกว่า

Easy Wrap คือตาข่ายพันพาเลทที่สามารถใช้ซ้ำได้มากกว่า 1000 ครั้งซึ่งช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลาในการขนส่ง-เคลื่อนย้ายและสามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากการใช้งานถุงฟิล์มนั้นทำให้เสียเวลาในการม้วนสินค้าตอนเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ยังไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการใช้งาน Easy Wrap แล้วนั้น การใช้งานแบบนี้จะช่วยให้เรามี ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดอีกด้วย

Leave a Reply