พลาสติกคลุมพาเลทดัดแปลงสำหรับใช้ทางการแพทย์

พลาสติกคลุมผู้ป่วยป้องกันโรคโควิด
พลาสติกคลุมผู้ป่วยป้องกันโรคโควิด

ถุงคลุมพาเลทที่ดัดแปลงมาเป็นพลาสติกคลุมเตียงผู้ป้วยเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดและสะดวกในการเคลื่อย้ายผู้ป่วยโดยการใช้ถุงคลุมพาเลทคลุมกับโครงแล้วเชื่อมเข้ากับเตียงผู้ป่วยซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตและแข็งแรงเพราะมีความเหนียวและหนาเหมาะแก่การใช้งานอีกด้วย

บริการผลิตถุงคลุมพาเลทและจำหน่ายถุงคลุมพาเลทสำหรับอุตสาหกรรมโรงงานและครัวเรือนทั้งจำนวนที่สั่งผลิต
ตามสเปคบริการทั่วประเทศไทย

พลาสติกคลุมผู้ป่วยป้องกันโรคโควิด
พลาสติกคลุมผู้ป่วยป้องกันโรคโควิด
พลาสติกคลุมผู้ป่วยป้องกันโรคโควิด
พลาสติกคลุมผู้ป่วยป้องกันโรคโควิด

Leave a Reply