วีดีโอประกอบถุงพลาสติกที่ใช้การเคลื่อนย้ายและขนส่ง-จัดเก็บสินค้า

วีดีโอประกอบถุงพลาสติกที่ใช้การเคลื่อนย้ายและขนส่ง-จัดเก็บสินค้า โดย บริษัท เอ็นดูแพ้ค จำกัด

Leave a Reply