Dog Ears-ถุงหูหมา

Dog Ears-ถุงหูหมา
Dog Ears-ถุงหูหมา

ถุงหูหมา (Dog Ears) คือส่วนที่ยื่นออกมา มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม คล้ายหูหมา เกิดเมื่อเรานำถุงทรงถุงแกง/ถุงเปิดปาก ซีลก้น (Poly Flat Bags) มาสวมคลุมกล่องหรือสินค้ารูปทรงสี่เหลี่ยม เช่นสินค้าที่เรียงอยู่บนพาเลท หรือลังใส่สินค้าขนาดใหญ่

Dog Ears-ถุงหูหมา
Dog Ears-ถุงหูหมา
Dog Ears-ถุงหูหมา
Dog Ears-ถุงหูหมา
Dog Ears-ถุงหูหมา
Dog Ears-ถุงหูหมา
  1. ตัวอย่างการใช้งานจริง
ถุงคลุมม้วนเหล็กคอยล์
ถุงคลุมม้วนเหล็กคอยล์

Leave a Reply